Technische Commissie bouwt

De opdracht is niet gering. Het te spelen openluchtspel Krom Recht vraagt een bijzonder decor. De Vriendschap kan bogen op een vaste groep bouwers die enthousiast aan de slag zijn gegaan. Een flink aantal decorstukken zijn al klaar en bijgaande fotos laten deels paar contouren zien van een kasteel in wording.