Home

 

“Historie Toneelvereniging De Vriendschap”

‘n Paar joar noa ’n oorlog gung ’t schoolfeest in de Brookheur’n ter ziele.  Het wur ’n betje ne dooie boel.  Sociaal gezeen was ’t  er nich vol te doon op ’t plattelaand en doar meus verandering in komm’n.

Wat jonger’n  oet de Brookheur’n,  ne buurtschop tusken Eanske en Buurs,  vonden dat er iets meus gebuur’n um ’t sociale  leem’  in de buurtschop te verbetter’n.  Der wör ne vergadering belegd  bi’j Café Meisters Mina op 20 Oktober 1949, met as doel um ne toneelvereniging op te richt’n.  Ok kunnigen oet de Zuud Esmarke en Ossel wörd’n oetneudigd.

Den oamd wör de toneelverening “de Vriendschap” opricht um de onderlinge samenwerking en vriendschapsbanden in de buurtschoppen, veural  bi’j de jonger’n te versterken en de leu nen mooi’n oamd te bezorgen. Het eerste bestuur bestön oet de dames Gerda Nijhuis en Lien Veldkamp en de heren Hennie Mulder en Johan Steenberg. Ammoal heel jong en heel enthousiast. An  de slag dus.  Op 27 en 28 Januari 1950 wör ’t eerste toneelstuk opvoerd, getiteld : “Hoera wij erven”.  Heel de Brookheur’n gung der hen, mer ok leu oet de Zuud Esmarke en Ossel. Een groot succes. De vereniging greuid’n.  In ’t weenter wörd’n der dree stukk’n opvoerd: één in oktober, één in januari en één in april en noa ’t toneel was der daans’n met muziek van de Vriendschapsband, dee doar speciaal vuur was opricht.  Der was ne grote saamhorigheid in de vereniging. Het hele weenter wör der repeteerd deur verschillende groepen en diegenen die nig met hoofd’n te doon, die gung’n gewoon hen kiek’n.  De zommerdag wör der aaltied ’n reisje organiseerd. De vereniging is deur de joar’n hen één van de middelpunt’n word’n van de buurtschop. Dit is zo toch nen heel’n zet deurgoan en um de vief joar wör der vaak ne revue in mekaar drei’jt deur eig’n leden, ter ere van het lustrum.

In de tachtiger en negentiger joar’n is ter nen hoop veranderd op ’t plattelaand ten zuud’n van Eanske. De stad breid’n zich iedere keer meer oet en  ’n groot stuk van de Brookheur’n gung hier met verloor’n. De invloed van de stad wör ok al groter;  zo ok met ’t oetgoansleev’n.  De jonge leu trokk’n al meer noar de stad hen en dat har ok gevolgen vuur de toneelvereniging.  De animo vuur het toneel nam wat of en ’t aantal oetvoeringen wör verminderd. Der brakk’n mindere tied’n an, met toch hef de vereniging zich aait nog stoande weet’n te hool’n.  Dit is te daank’n en de aaltied aanwezige enthousiaste bestuursleden en leden die der vuur zorgt hebt, dat ’t aait bleef drei’jn.

Het joar 1999 is ’n belangriek joar vuur de vereniging wodd’n. Het gold’n jubileum stön vuur de deur en dat meus groots viert word’n……mer hoe??   Vanof de oprichting wör der aaltied spölt in ne zaal met ’n toneel.  Bi’j dit 50-jaorig jubileum kwam het idee noar boaven um ’n openluchtspel op te voer’n.  Iederéén enthousiast.  Op ’t Militaryterrein in Bookel wör ’n Boerderi’jke bouwd , ’n tent toozat en tribunes plaatst en dat was de locatie van het eerste openluchtspel. “Bi’j oons an de grèèns” wör opvoerd. De vereniging har allns met: mooi weer en volle tribunes.  Een groot succes veur de vereniging en het publiek. Reden te meer um der met duur te goan!!!

Um ’t andere joar brech de vereniging now ’n openluchtspel, met blievend succes, want inmiddels wordt der veer aomd’n spölt, veur zonne kleine 2000 man. In 2015 goaw zelfs noar 5 oamden , op de locatie ‘Teessinkbos, an de Landsteinerlaan in Bookel.

Loaw hopp’n dat de vereniging nog tot in lengte van joar’n mag bliev’n bestoan en dat der nog nen heel’n hoop leu plezeer mait beleev’n an “Toneelvereniging de Vriendschap”.